Share Tool SSH Auto CHANGER

Chức năng như ảnh, và video, Các bạn không hiểu có thể comment để hỏi dưới bài viết nhé^^

Click chuột trái => Change
Click chuột phải => disconnect

WinRAR Password | Download Password
Password: tailieuvip.net